Bakırköy İcra Avukatı


İCRA İFLAS HUKUKU İcra iflas hukuku alacaklının, borcunu ödemeyen borçluya karşı devlet gücünü kullanmak suretiyle (cebri icra) alacağını tahsili amaçlayan hukuki süreci oluşturan işlem ve davaları kapsayan karma nitelikte bir hukuk disiplinidir. İcra iflas hukuku, hukuk dalları içindeki en dinamik, hayatın içinde ve uyuşmazlıların yoğun olduğu bir daldır. İcra iflas hukukunda başvuru ve itirazlara ilişkin pek çok süre mevcuttur. Ve bu sürelerin kaçırılması ciddi hak kayıpları meydana getirir. Örneğin kambiyo senetlerine (çek, bono, poliçe) ilişkin takiplere itiraz süresi 5 gün iken, ilamsız takiplere ilişkin itiraz süresi 7 gündür. Aynı şekilde bu itirazların içeriği de ilerdeki işlem ve davlar açısından son derece önemlidir. Örneğin; borcun tamamına, yetkiye ve imzaya tümden itiraz edilebileceği gibi itiraz bunlardan birine ilişkin de olabilir. Süresinde itiraz edilmeyen hususlar kesinleşir. İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, istihkak ve menfi tespit gibi davlarda hem dava öncesi işlemler hem de dava sırasındaki işlemler uzmanlık gerektirir. Bu nedenle icra iflas hukuku avukata en çok ihtiyaç duyulan hukuk dalıdır.